Elektromagnetsko zagađenje

Nema te sile koja može uništiti naše male pčele!Elektromagnetsko (EM) zagađenje kao posljedica ubrzanog tehnološkog razvoja je danas možda najveća prijetnja čovječanstvu i prirodi. Najveća opasnost ovog zagađenja je što ga ne možemo osjetiti, a negativne zdravstvene posljedice se mogu manifestirati tek nakon dužeg perioda, te se obično ne dovode u vezu sa samim elektromagnetskim zagađenjem već s drugim faktorima (stres, loša prehrana).

Iako službena medicina i krovne organizacije koje brinu o zdravlju ljudi kao npr. Svjetska Zdravstvena Organizacija (WHO) opovrgavaju ili umanjuju opasnost od raznih električnih naprava koje su postale neizostavan dio života modernog čovjeka, neosporna je činjenica da usporedo s rastom broja mobitela i ostalih elektroničkih spravica (zadnje brojke govore o 6 milijardi mobitela u svijetu) raste i broj sve težih oboljenja kao što su tumori i to kod sve mlađe populacije, pa čak i djece.

 

Ovim člankom ću ukazati da:

 • svako umjetno stvoreno elektromagnetsko zračenje iz raznih elektroničkih naprava i elektrodistribucijskih vodova je po svojoj prirodi uglavnom štetno za zdravlje čovjeka. Ova štetnost je uglavnom posljedica 'nesretnog' odabira frekvencija koji remete funkcioniranje čovjeka kao fino ugođenog bio-električnog suptilnog organizma. Izuzetak su elektroničke naprave koje mogu generirati elektromagnetsko zračenje koje ima blagotvorni efekt na ljudsko zdravlje (npr. zapper).
 • mikrovalna bežična komunikacijska tehnologija mobiteli, računala, laptopi, tableti, e-readeri, bežični kućni telefoni (DECT), bežični ruteri (Wi-Fi) i ostale naprave ('pametni' strujomjeri) koje koriste bežičnu komunikaciju (Wi-Fi ili Bluetooth) su posebno štetni jer rade s mikrovalovima koji imaju svojstvo da duboko prodiru u ljudsko tkivo i izazovu ogromnu štetu.
 • sva trenutno važeća pravila vezana za dozvoljene granice elektromagnetskog zračenja su falsificirana jer se temelje na pogrešno vođenim ili posebno izabranim istraživanjima koje ne mogu jasno dokazati štetnost EM zračenja na ljudsko zdravlje. Istovremeno se brojna istraživanja koja dokazuju štetnost i vrlo niskih doza EM zračenja namjerno zanemaruju. Organizacije kao što su WHO (Svjetska Zdravstvena Organizacija), IARC (Međunarodna agencija za istraživanje karcinoma) i ICNIRP (Međunarodna komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja) koje daju preporuke i propisuju dozvoljene limite elektromagnetskog zračenja koje po njima nisu štetne za zdravlje služe samo kao alibi za lažnu brigu o zdravlju i sigurnosti ljudi. Dapače ove organizacije nisu ni osnovane da štite i promoviraju opće dobro i kvalitetu života i zdravlje ljudi, već naprotiv da daju legitimitet korporacijama koje njihove preporuke koriste kako bi ljudima podvalili smrtonosne naprave kao sigurne i bezopasne uređaje.
 • osim neposrednog djelovanja magnetske i električne komponente EM zračenja na čovjeka, koja se može izmjeriti instrumentima klasične znanosti, najveći problem predstavlja tzv. informacijska komponenta ili suptilna energija EM zračenja, koju čovjek ne može svjesno osjetiti, ali ih na staničnom nivou (DNK, stanična membrana, epifiza) može osjetiti te na njih reagirati. Pošto se uglavnom radi o negativnoj informaciji, stanice čovjeka uglavnom reagiraju na ovu negativnu informaciju inhibicijom rasta što za posljedicu ima bolest, ali i ograničavanje razvoja svijesti i duhovnog rasta. EM zračenje uništava ili onesposobljava ispravno funkcioniranje epifize (pineal gland) i DNK koji predstavljaju naše glavne fizičke veze (antene) s višom svijesti.
 • analizom svih informacija mogu ustvrditi da scenarij koji se odvija na prehrambenom planu (uvođenje otrovnih GMO-a i kemijskih aditiva u hranu i piće) i farmaceutsko-medicinskom planu (namjerno trovanje s lijekovima), se odvija i u svijetu elektronike gdje se ljudi programiraju da budu ovisni o raznim elektroničkim napravama koje služe vlastodršcima da imaju što bolju kontrolu nad nama (svojim robovima). Praćenje i prisluškivanje je osnovna funkcija ovih uređaja, a zabavna i komunikacijska mogućnost je samo usputna stvar kojom se služe da nas ljude naprave ovisnim o tim spravicama. Važna komponenta je i direktna kontrola uma i ponašanja kako pojedinca tako i većih skupina ljudi.

 

 1. Uvodni video materijali

 2. Osnovne karakteristike elektromagnetskog (EM) zračenja

 3. Utjecaj elektrosmoga na čovjeka

 4. Bioinitiative Report - 'smoking gun'

 5. Skrivena priroda elektromagnetskog zračenja

 6. Mikrovalna tehnologija - od pripreme hrane do kontrole uma

 7. Kontrola uma, prisluškivanje i praćenje s novom 'komunikacijskom' tehnologijom

 8. Opasni dijagnostički pregledi: rendgen, mamograf, CT, MRI, ultrazvuk

 9. Utjecaj elektrosmoga na životinjski i biljni svijet

 10. Pozitivni i negativni ioni

 11. Analogna vs digitalna tehnologija

 12. Identifikacija opasnih izvora EM zračenja

 13. Bežične komunikacijske tehnologije za porobljavanje ljudi

 14. Radioaktivno ionizirajuće zračenje

 15. Kako se zaštititi

 16. Na kraju priče: lansirajmo odjeb

 

 

Continue Reading

Dodir beskonačnosti

Dvostruka duga, slikana iznad Splita, godine 2013Svaki atom u svemiru je međusobno povezan. Vrijeme i udaljenost ne znače ništa u razmjeni energije ili informacije između bilo koje točke u svemiru (pa i u samom čovjeku). Vakum koji 'popunjava' 99.99% prostora u svemiru, u čovjeku, pa i samom atomu je polje beskonačne energije i potencijala iz kojega se manifestiraju sve pojave u svemiru kao savršena kreacija s točno određenim redom i svrhom. Čovjek i ova fizička realnost je samo jedna od tih savršenih kreacija. Posljedica toga je:

 • Svaki događaj u svemiru utječe na sve u svemiru i to instantno. Klasična fizika se temelji na pogrešnoj pretpostavci da točka u prostoru ne može utjecati na drugu točku nakon određene udaljenosti. 'Lokalnost' događaja ne postoji, tj. govorimo o 'nelokalnosti' kao temelju svemira i svega oko nas.
 • Čovjek može mislima i osjećajima utjecati i mijenjati fizički svijet (onaj koji percipiramo s svojim osjetilima). To je sasvim jasno, ako promatramo na ljudsku misao ili emociju kao kreaciju koja izaziva 'događaje' koje mogu utjecati na svaki atom u svemiru i slagati novi poredak atoma, novu pojavu, novu stvarnost.
 • Svaka nova kreacija u svemiru i svaka pojava se kreira sljedeći samo jedan univerzalni princip, a to je sveta geometrija. Stoga svaki dio svemira sadrži iste građevne blokove, koji se mogu prepoznati kroz geometrijske likove (Platonove solide) uz poštovanje zlatnog reza (phi omjera 1.618). Ta sveta geometrija određuje izgled i raspored kristalinske rešetke u kristalu, raspored atoma u molekuli, fizičku građu čovjeka, izgled cvijeta, fizionomiju cijele galaksije. Iz ovoga slijedi da kaos ne postoji. Postoji samo savršeni red. Što je poredak stvari savršeniji to neukom promatraču izgleda kao veći kaos.
 • Svaki dio svemira sadrži informaciju o cijelom svemiru, svaka stanica ljudskog tijela sadrži sve informacije i sve moguće znanje svemira. Ovo opet proizlazi iz instantne i potpune razmjene informacija između svakog djelića, svake čestice u svemiru te istih građevnih sveto-geometrijskih blokova od kojih je sve sastavljeno. Govorimo o fraktalnoj prirodi svemira (mikrokozmos odražava makrokozmos i obratno) ili holografskom svemiru (iz svakog djelića svemira se može rekonstruirati čitava slika svemira).

Sve ove izrečene tvrdnje nisu ništa novo, svima su poznate i prihvatljive i to možda više prihvatljive iz aspekta duhovnosti jer sve ove tvrdnje nedvosmisleno upućuju, dapače vrištu staru duhovnu poruku koja se može naći u bilo kojem duhovnom tekstu svake civilizacije, a to je da smo svi JEDNO!

Međutim, kako živimo u svijetu u kojem je dominantna lijeva polutka mozga koja voli logično rasuđivati, ali nažalost na potpuno pogrešnom znanju koje nam se namjerno usađuje od rođenja, tvrdnja da smo svi mi jedno pod naletom pogrešnog zaključivanja temeljenog na krivim podacima lako pada u zaborav otuđenosti, odvojenosti, tzv. pragmatizma, utrke za uspjehom u društvu lažnih vrijednosti.

Ovim tekstom ću probati približiti toj našoj lijevoj polutci mozga da je tvrdnja da smo svi mi JEDNO istinita, logična i jedina moguća, a kao takva nije plod sanjarenja, pustih želja i nada, već posljedica same strukture svemira u kojem živimo. Kvantna fizika se već približila ovoj istini kad je otkrila tzv. nelokalnost događaja u svojim eksperimentima kad fotoni udaljeni 7 milja imaju instantnu komunikaciju i interakciju. Biologija se ovoj istini približila identifikacijom DNK-a kao skalarne antene sposobne za instantnu komunikaciju. Brzina svjetlosti kao najveća moguća brzina u svemiru je stvar prošlosti.

Činjenica je da sva znanja iz svih područja znanosti (biologije, fizike, kemije, geometrije) i duhovnosti se međusobno prožimaju i tek zajedno mogu dati potpune odgovore na vječna pitanja o pravoj prirodi svemira i čovjeka. S druge strane kao što je i sama priroda svemira holografska, tako je i znanje holografsko, odnosno bilo kojim putem da pođemo (npr. iz područja fizičkih pojmova kao što su kvantni potencijali ili skalarni valovi) uvijek ćemo doći do točke kad to znanje iz tog specifičnog područja možemo translatirati ili uočiti sličnosti ili nadopuniti znanjima iz drugih polja.

To je u biti jedna veličanstvena i uzbudljiva priča o nama, ljudima i ovom dijelu svemira gdje živimo ispričana mnogim jezicima: fizičar će koristiti pojmove kao što su skalarni valovi, biolog će se služiti s pojmovima kao što su geni i DNK, duhovnjak će koristiti pojam duše. Stoga idemo povezati sve te male djeliće znanja, naizgled nepovezive, te iz tog prividnog kaosa napraviti jasnu sliku i otkriti savršeni red.

 1. Gregg Barden - Razumijevanje polja srca
 2. Redukcija znanja = današnja znanost
 3. Prava priroda elektromagnetizma - Maxwellovi stojni skalarni valovi
 4. Kvantna mehanika i djelovanje na daljinu
 5. Holografska priroda stvarnosti
 6. Magično dijete vidi 'sve'
 7. Sveta geometrija i fraktali
 8. Čovjek
 9. Lipton i biologija vjerovanja
 10. Utjecaj emocija i misli na fizičku stvarnost
 11. Svi smo jedno!
 12. Moj put

Continue Reading

Day 55 - 31.12.2012 - Tisuću čuvara Marjana

mt_ignorePonosan sam što sam iz Splita, grada podno Marjana. Kako pjesma kaže: "Ča nije bija pametan ti stari rimski car, a ime mu je, sami znate, Dioklecijan, palac je svoj sagradija da nije zna ni sam na najlipšem dilu svita taman usrid Splita". Usprkos buci automobila, vrevi i gužvi prezaposlenih, nervoznih i brigom satranih ljudi, katkada se još može osjetiti onaj zvuk, miris i duh starog grada. U toj splitskoj pjesmi glavno mjesto zauzima Marjan s svojim ljetnim orkestrom cvrčaka, dječjom cikom s plaža, te spokojnim zimskim mirom i tišinom isprekidanom šetnjom vjetra kroz krošnje stabala.

Na Marjanju se točno može osjetiti i čuti svo to gradsko zujanje i buka, a pri tom ne mislim samo na buku mehaničkih strojeva, automobila, bagera, klima uređaja i ostalog, već na zujanje ljudi, njihove brige, strahovi, bolesti se sve stapaju u jedan šum koji teško tko može biti svjestan dok se malo ne odmakne od svega toga, malo promijeni svoju točku gledišta. Kad se čovjek popne na Marjan i pogleda dole na grad, shvati koliko su mali i beznačajni svi njegovi mali strahovi, dileme, brige, svo to tzv. razmišljanje u kocki, može se reći da postaje svjesniji. To nije ništa novo, već je dokazano da svako penjanje na brdo ili uzvisinu čovjeku podiže svjesnost. Nadalje dokazano je da su ljudi iz grada gluvlji za nekih 30-40% od onih koji žive na selu ili u zabitim mjestima. Marjan stoga pruža nevjerovatnu priliku da malo odmorimo svoja prenapregnuta osjetila, da uživamo u tišini, da dišemo bar malo kvalitetniji zrak, ali i ono najvažnije da postanemo svjesniji, da napokon dođemo u kontakt s samim sobom, s svojim pravim 'ja', te da odbacimo stare 'kalupe' razmišljanja i ponašanja koje nas vode u strah, brigu i općenito u stanja niske vibracije. Što je najvažnije, sve ove dobrobiti su nam na dohvat ruke, nitko nas ne spriječava da svaki dan ne izdvojimo pola sata za šetnju po Marjanu i učinimo nešto dobro za naše tijelo i duh.

Continue Reading

Test 'srebrenuša'

Ionsko koloidno srebro (popularno nazvana 'srebrenuša) je najmoćniji prirodni antibiotik u čijem prisustvu bakterije, virusi i gljivice žive najduže 6 minuta. Efikasan je u tretiranju preko 650 bolesti, bez ikakvih štetnih nuspojava za ljudski organizam i zdravlje. Srebro se tisućama godinama primjenjivalo u medicinske svrhe, te je i danas u upotrebi, ali u vrlo malom opsegu s obzirom na svoje velike ljekovite mogućnosti.

Zbog sve većeg trenda samostalnog liječenja alternativnim metodama na tržištu se pojavljuju razni beskrupulozni ljudi željni brze zarade koji nude koloidno srebro po nevjerovatnim cijenama iako je u osnovi sam proces izrade jednostavan i jeftin, a krajnji produkt po mojim kalkulacijama ne bi trebao prelaziti cijenu od par desetaka kuna po litri. Kako već od 2010.g. pripremam koloidno srebro u kućnoj radinosti za sebe i uži krug poznanika, htio sam doznati da li je moja 'srebrenuša' baš tako inferiorna prema primjercima koji su se mogli naći na tržištu, a čija cijena raste i do 300Kn po litri. Stoga sam organizirao mali test 'srebrenuša' u kojem sam kao glavni kriterij kvalitete uzeo brojke koncentracije iona srebra ili ppm (parts per milion - broj dijelova srebra na milijun dijelova vode ili aproksimativno masa srebra u miligramima u litri otopine).

 

svi_IMGP6756.jpg

'Srebrenuše' postrojene i spremne za veliki test

 

Continue Reading

Izrada orgonita

Orgonit je smjesa koja se sastoji od 50% metalne piljevine (ostataka tokarskog procesa ili bilo koji manji metalni ostaci i krhotine) i 50% smole (uobičajeno se koristi poliesterska smola za brodove) uz dodatak nekoliko kristala. Najvažniji cilj prilikom izrade orgonita je da ima 50% metalne piljevine i 50% smole (veziva), kristal može doći u minimalnim količinima i služi za pojačavanje djelovanje orgonita. Prvi orgoniti su inače bili bez kristala i radili su bez problema. Izrada orgonita se u osnovi sastoji od miješanja metalne piljevine u smolu u odgovarajući kalup, dodavanje par komadića kristala u smjesu, čekanje da se smjesa stvrdne (polimerizira) i vađenje iz kalupa.

Za one koji ne znaju što je orgon, orgonit, DOR, POR i ostale skraćenice preporučam da prvo prouče Rječnik pojmova.

 

pol3_gordanaa.jpg

HHG

Za izradu orgonita potrebni su:

 • Vezivna organska smjesa u obliku sintetičke smole (poliester ili epoksid) ili ekološke smjese kao što je karamel ili kolofonija. Ljudi su uspješno eksperimentirali s cementom i gumom kao vezivom. Svako vezivo ima svoje prednosti i nedostatke, međutim za produktivan rad (izrada puno kvalitetnih orgonita uz što manji trošak vremena i novca) poliesterska smola je možda jedini pravi izbor.
 • Metalna piljevina i krhotine, s tim da je tzv. tokarska špena najbolja za orgonite, ali za prve pokušaje moguće je koristiti bilo što pri ruci (usitnjene inox spužvice za suđe).
 • Kalup koji će dati finalni oblik orgonitu. Najbolji su silikonski kalupi za kolače, ali i staklene čaše, vaze i posude te tegle mogu poslužiti.
 • Kristali su standardni dodatak orgonitu. Ne treba pretjerivati s količinom niti s raznoraznim vrstama kristala unutar jednog orgonita. Gorski kristal bi trebao biti osnova svakog orgonita, a kristalna špica osnova svakog jačeg orgonita (HHG). Sve ostalo je extra dodatak, koji neće nužno pojačati djelovanje orgonita.
 • Zavojnice su dodatak orgonitima za usmjeravanje i pojačavanje toka orgona. Nije nužan dodatak u večini slučajeva, ali koristan u nekim primjenama.
 • Egzotični dodaci orgonitu su svi predmeti od posebnog značenja za kreatora orgonita koji bi mogli povećati vibracije orgonita ili na neki način jače povezati vlasnika orgonita i sam orgonit. Isto nije nužan dodatak.

 

Opis postupka izrade osnovnih tipova orgonita:

Pošto slika govori tisuću riječi toplo preporučam:

Upute kako postaviti orgonite i 'giftati' okoliš:

IMG_3340.jpg

Orgonski laboratorij na otvorenom

Zašto raditi orgonite:

Nemojte samo kukati i žaliti se kako vam je loše i kako je situacija beznadežna i kako ništa ne možete promijeniti. Ako čitate ovaj tekst znajte da ste upravo saznali jedan od načina kako preokrenuti tijek zbivanja na ovoj planeti, kako pomoći sebi, kako proširiti svoju svijest i znanje. Nemojte misliti da je svaka informacija slučajna ili nebitna, to ne postoji. Ovo ste tražili stoga izvolite, zasučite rukave. Ako sam ja u 6 mjeseci uspio napraviti skoro 500 orgonita i od toga podijelio skoro 90% onda svatko može bar pola od toga bez velikog napora. Budite se o zvjezdano djeco iz svog sna, vrijeme je da se čuje naša pjesma! Pjesma o slobodi Zemlje i svih koji žive na njoj i u njoj. Ako dosada još niste shvatili sve na ovoj našoj Zemlji je napravljeno da podržava život, radost, veselje, zdravlje, dobru volju, optimizam, svaka naša čelija vibirira tom istinom, svaka latica cvijeta vibrira time. Svjetlost i ljubav naših orgonita podržava tu istinu, tu vječnu pjesmu utkanu u samu bit postojanja Zemlje i nas samih i svega na njoj. Stoga pravite orgonite, darujte ih, veselite im se, divite im se, otjeramo tamu, sumnju i strah iz naših srca, otjerajmo ih s naše majke Zemlje, jednom zauvijek, nek ostanu samo u našim sjećanjima.

Ako se odlučite na izradu orgonita, počnite od najjednostavnijih tipova, odnosno TowerBustera. Za početak se možete poslužiti s onim što vam je na dohvat ruke bez da utrošite mnogo novaca: usitnjene inox spužvice za suđe kao izvor metalne piljevine, karamel (otopljeni šečer) kao organsko vezivo, staklene tegle ili stare čaše i vaze kao kalupi, a umjesto skupog kristala možete probat pronaći kvarc kojega ima svugdje u prirodi (planine, rijeke, kraj mora). Kasnije kad 'uhvatite ruku' počnite izradu kompliciranijih i umjetničko-estetskih orgonita.

Izrada orgonita nije bauk, nije uopće komplicirana, dapače veseli jer smo mi ljudi kreativna bića i prirodno se veselimo svakoj mogućnosti kreacije i puštanja mašte na volju. Nemojte se plašiti da ćete nešto pogriješiti ili da će vaši orgoniti biti ružni, nefunkcionalni ili slabi. Bolje napraviti i jedan slab orgonit nego nikakav. Cilj je da svatko od nas ima znanje o izradi orgonita, te da prenosi to znanje svakome tko želi saznati, ovo nije tajna i ne bi trebala ostati ničija tajna, jer sam uvjeren da znanje o orgonitima nije došlo slučajno u ovaj trenutak razvoja čovječanstva kad nas očigledno na velika vrata uvode u totalitarno društvo ograničene slobode, zdravlja, osjećaja, mišljenja, ograničenog prava na izbor prehrane i svega ostalog.

Glavna ideja vodilja je da napravite što više orgonita u što kraćem vremenu i s što manje novca. Ovo ne znači da se treba utrkivati s nekim ili radi nečega, ali kad bi svatko od nas orgonizirao svoj dom, radno mjesto, uži krug rodbine i prijatelja, to bi bio veliki uspjeh. S druge strane 'oni' itekako ubrzano rade da nas doslovno preplave raznim izvorima negativne energije (elektro i ostalim zračenjima): mobitelski odašiljači niču kao gljive poslije kiše, uvodi se wireless (Wi-Fi) u svaku stvar koja ide na struju, masovno se uvodi Wi-Fi čak i u škole, za par godina će nam nametnuti 'smart' strujna mjerila s Wi-Fi konekcijom. Ukratko rečeno protiv sebe imamo organiziranu, dobro opremljenu i financiranu mafiju koja ima zadatak da nam podvali raznorazne uređaje, emitere elektro-smoga i radijacije, koji su u biti soft-kill naprave koji ne ubijaju instatno, već kroz dugi niz godina. Najironičnije je to što mi svakodnevno trošimo ogromne količine našeg krvavo zarađenog novca da kupimo te iste smrtonosne uređaje (mobitele, iPad-ove i ostalo kvazi-'hi-tec' smeće), te ih tako pomažemo, a sebi odmažemo. Mislim da je vrijeme da malo okrenemo tokove našeg novca i naše utrošene energije i da se posvetimo stvarima koje će nam pomoći. A orgoniti predstavljaju korak u ovom smjeru.

Stoga za svaki savjet u vezi orgonita slobodno mi se obratite na moj e-mail, te nam se pridružite na stranicama alternativa foruma

IMG_4110.jpg

TB

Continue Reading

EU

ne_u_eu.jpgEuropska Unija je totalitarna neofašistička tehnokratska superdržava koja je prolazna postaja k jednoj globalnoj vladi s centraliziranim modelom upravljanja koja će omogućiti malobrojnoj skupini kriminalaca da kontroliraju sve stanovnike ove planete.

Kako je priča počela?

Grupica kriminalaca je odlučila zavladati svijetom na način da stvore jednu superdržavu koja bi im osiguravala apsolutnu moć, a krutom silom bi uništavala i gazila one koji se ne bi htjeli pokoriti njihovim željama. Rimsko carstvo i Britanski kolonijalni imperij su povijesni primjeri takvih superdržava. Danas ulogu superdržave koja vojnom silom upravlja većinom svijeta su djelomice preuzele Sjedinjene Američke Države.

Međutim, nije lako kontrolirati svaki pedalj zemlje i nadzirati miljarde ljudi jer čovjek ima 'nepoželjnu' karakternu crtu da ne voli biti prisiljen ni našta, te voli organizirati razno razne pobune i revolucije protiv svojih vladara. Ovo je bilo vrlo 'nezgodno' za vladajuću kastu jer su puno resursa trošili na nadzor nemirnih podanika.

Zbog toga zadnjih stotinjak i više godina, politika ovih kriminalaca se stubokom mijenja i sve više se oslanja na tezu da ljudi DOBROVOLJNO traže svog vladara koji će njima upravljati i osigurati im siguran, bezbrižan i lagodan život. Da bi ovo postigli potrebno je bilo brutalno djelovati na psihu i mentalno zdravlje svih ljudi s krajnjim ciljem izazivanja trajnog straha i pokornosti.

Continue Reading

More Articles ...