This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Alternativna bioelektrična medicina

Alternativna bioelektrična medicina koristi slabe struje određene frekvencije u svrhu liječenja.Pozadina

Poznata je činjenica da svaka živa i neživa materija emitira elektromagnetske valove određene frekvencije što se objašnjava oscilacijom/vibracijom molekula odnosno atoma od koje je pojedina tvar ili živo biće sastavljeno. U suvremenoj znanosti ova pojava je tek nedavno znanstveno istražena i formalizirana kroz kvantnu mehaniku, ali ona je čovjelu poznata već tisućama godinama, a najpoznatiji stari zapisi koji govore o svijetu frekvencija/vibracija su Vedski spisi.

Atomi istog elementa emitiraju elektromagnetske valove iste frekvencije. Većina materije koju danas poznajemo je sastavljena od više raznih elemenata/atoma, stoga ona emitira ne samo jednu frekvenciju, već čitav niz frekvencija: spektar frekvencija. Slično je i s živim bićima koji su sastavljeni od mnoštva molekula, formiranih u organe, svaki organ emitira svoj spektar frekvencija, sve te frekvencije se na kraju spajaju u jednu harmoniju frekvencija koje svako živo biće emitira. Možemo reći da je ljudsko tijelo jedan fini orkestar koji neprestano svira svoju muziku, ovisno o našem raspoloženju, muzika će biti vesela ili tužna, ako smo bolesni, muzika će postati disharmonična (jedan instrument/organ u našem orkestru ne svira kako bi trebao). Dapače, kad bolje razmislim, pojam atoma, molekula, elektrona, neutrona, izotopa je aproksimativni matematički model kojim jadni znanstvenici pokušavaju objasniti nešto što ne razumiju, pojam muzike i vibracije mi je puno ljepši i prihvatljivi.

U modernoj znanosti prvu poveznicu između električnih signala i živih bića je napravio Luis Galvani sa svojim poznatim eksperimentom stimulacije mišićnog tkiva na mrtvoj žabi. Danas možemo govoriti o posebnoj znanstvenoj grani Bioelectromagnetizmu koja istražuje elektromagnetsku prirodu živih bića. Nažalost, moderna medicina ovaj fenomen bioelektromagnetizma, nikako ne želi temeljito istražiti u svrhu liječenja, već se uglavnom koncentrirala na upotrebi ljudskog bioelektriciteta za tzv. biometrijsku medicinu (elektrofiziologija) koja uglavnom samo očitava električne impulse/signale koje emitiraju srce (ECG) i mozak (EEG). Moderna medicina elektricitet koristi još i za elektrošokove/lobotomiziranje ljudi (koji drukčije razmišljaju nego večina,a danas ih zovu duševnim bolesnicima), te za stimulaciju mišičnog tkiva.

Jedan od najočitijih dokaza da ljudsko tijelo zrači određenom vrstom energije je i tzv. Kirlijanova fotografija kojom se ljudsko bioelektrično polje (aura) može i registrirati u nama prepoznatiljivom formatu.

Zbog namjernog zapostavljanja bioelektromagnetizma od strane medicinskog establishmenta pod utjecajem raznih korporativno-fašističko-farmaceutskih lobija do dana današnjeg ne postoje pouzdana znanstvena istraživanja kako ljudsko tijelo reagira na pojedine frekvencije i elektromagnetsko zračenje. Dapače, pod utjecajem istih tih lobija pokretanih profitom, danas se još uvijek vode polemike koliko je štetno (i da li je uopće štetno) zračenje od raznih elektro uređaja kojima smo danas okruženi više nego ikada (dalekovodi, mobiteli, bežični internet), dok ljudi masovno odumiru od raka i sličnih bolesti (tragikomično). Samo da dodam: NIJE istina da se ne zna utjecaj frekvencija tj. elektromagnetskog zračenja na ljudsko biće, samo ovi podaci nisu poznati široj javnosti, već se koriste u vojnim krugovima, obavještajnim službama i ostalim tajnim organizacijama za razne svrhe: kontrola uma, ubijanje ljudi, izazivanje srčanog udara i slične nečastive svrhe. Ovo je sasvim druga tema, pa neču u detalje ovdje, ali ovo je tako značajno jer smo danas skoro svi bombardirani raznim zračenjima/raznim frekvencijama.

Radi nedostatka kvalitetne teoretske potpore od znanstvene zajednice mnogobrojni entuzijasti su stoga prepušteni sami sebi u svom eksperimentiranju s frekvencijama te primjenjuju metodu pokušaja/promašaja da bi otkrili koje frekvencije mogu blagotvorno djelovati na ljudski organizam. Dokaz da su uspjeli u svom naumu je veliki broj izlječenih ljudi koji su se podrvrgnuli liječenju frekvencijama.Sve je vibracija

Sve oko nas vibrira, emitira i absorbira razna zračenja na raznim frekvencijama, bilo to drugo ljudsko biće, životinja, biljka, ili pak 'neživa' materija (kamen, zemlja). Svatko od nas može osjetiti da se kraj pojedine osobe osjećamo ugodno,  dok se u blizini drugih osječamo napeto i nervozno, slično je i s ambijentom/prostorom gdje boravimo. Nažalost, ljudsko biće je tijekom godina življenja unutar ove takozvane moderne zapadnjačke civilizacije naučilo prigušiti te osječaje. Danas samo rijetki ljudi mogu vidjeti auru drugog čovjeka, osjetiti negativne vibracije pojedinog prostora, takve ljude nazivamo šamanima, vračevima, bioenergetičarima, radiostezistima, itd. Dapače tijekom 'razvoja' (više propasti) naše bijedne civilizacije koju danas poznajemo te i takve ljude su spaljivali i mučili pod okriljem inkvizicije, a danas ih proglašavaju luđacima i prevarantima, a oni su u biti samo zadržali izvorna ljudska umijeća suživota s prirodom.

Iz svega rečenog je jasno da se djelovanjem određenih frekvencija na živo biće ili materiju može djelovati na tu materiju. To djelovanje može biti štetno ili korisno, kako se uzme. Primjer je kad operni pjevač razbija čašu svojim glasom, a razbija je na na način da uspostavi frekvencijsku rezonancu svog glasa s rezonantnom frekvencijom molekula čaše što na kraju pojača osciliranje molekula i uzrokuje raspad strukture, tj pucanje čaše.

Živa bića nemaju jednu određenu rezonatnu frekvenciju već imaju niz frekvencija koje emitiraju tj. na kojima rezoniraju njihovi različiti organi. Stoga djelovanjem samo jedne frekvencije neće biti moguće ubiti živo biće, naročito ako je taj raspon veliki (čovjek ima raspon od 7500Khz), ali ako je raspon frekvencija mali (bakterija ima manje od 50Khz) onda djelovanje i te jedne frekvencije na to biće može ga onesposobiti u takvoj mjeri da više nije sposoban obavljati svoju primarnu funkciju (na primjer, bakterija se učini nesposobna da se razmnožava).

Alternativna bioelektrična medicina upravo polazi od ove pretpostavke da se slabim električnim signalima određene frekvencije svi paraziti koji obitavaju u ljudskom tijelu mogu ili ubiti ili jednostavno onesposobiti, te samim time pomoći ljudskom imunom sustavu da se svaka bolest eliminira.Stupovi alternativne bioelektrične medicine

Dr. Royal Rife
Pionir primjene (bar u modernoj povijesti) frekvencija u svrhu liječenja je Dr. Royal Rife, koji početkom 19 stoljeća ustanovljuje da se paraziti mogu ubiti djelovanjem određenih frekvencija koje naziva MOR (MOR-Mortal Oscillatory Rate) frekvencije. Ovo saznanje koristi da bi izlječio pacijente od raka. Na pokusnom testu od 100 pacijenata s rakom, uspijeva izlječiti svih 100 pacijenata. Ovo je bilo vrlo uznemirujuće za medicinsko-farmacetusku-korporativnu zločinačku organizaciju koja na razne načine onemogućava rad Dr. Rife-a, a posljedica toga je da danas NITI u jednom medicniskom udžbeniku ne postoji niti jedna riječ o Dr. Rife-u, a progon izumitelja i ostalih entuzijasta koji su nastavili rad Dr. Rifea se nastavlja i dan danas pod pokroviteljstvom FDA (Američki Food and Drug Agency), AMA (American Medical Association), FTC (Federal Trade Comission) i ostalih anglo-saksonskih zločinačkih institucija kojima je glavni zadatak štiti profite velikih korporacija i nikako ne dati šansu običnom čovjeku da se samostalno u potpunosti izliječi od bolesti, već ga primorava da do kraja života pije skupe kemijske susptance koji se danas zovu lijekovi.

Dr. Hulda Clark
Dr. Hulda Clark nastavlja rad Dr. Rifea i ustanovljuje da ljudsko tijelo emitira frekvencije u rasponu od otprilike 1.5Mhz do 9Mhz, spektar iznosi 7500Khz. Pojedini paraziti (bakterije) imaju puno manji spektar, otprilike nekih 50Khz. Može se zaključiti da što je biće jednostavnije to emitira manji spektar frekvencija, a što je složenije veći spektar. Kada je biće bolesno ili blizu smrti, ovaj raspon se smanjuje i približava se gornjoj frekvenciji spektra. Djelovanjem tih 'gornjih' frekvencija na parazite, paraziti se mogu ubiti. Dr. Hulda Clark razvija svoj uređaj koji emitira te frekvencije i naziva ga zapper. FDA  je nemilosrdno progoni, te mora pobjeći u Meksiko kao najobičniji kriminalac.

Dr. Bob Beck
Doktori William Lyman i Steven Kaali 1991 su prezentirali svoje istraživanje u kojem su koristili slabu struju za pasiviziranje AIDS virusa. Virus izložen električnoj struji određene frekvencije je izgubio mogučnost razmnožavanja i samim tim postao neaktivan. Dr. Bob Beck na osnovu ovih istraživanja dizajnira svoj zapper koji se pokazao vrlo uspješnim u liječenju raznih bolesti. FDA ga maltrerira, ali ga nikako ne uspijeva optužiti.Zapper - osnovno oružje bioelektrične medicine

Zapper je jednostavna i jeftina naprava za ubijanje parazita u ljudskom tijelu s slabom strujom niskog napona i određenom frekvencijom (zapiranje). Danas su najviše u upotrebi tri vrste zappera:

Više o zapperu.Bolestan sam, hoću probati zapper, odakle da počnem?

Prvo treba biti svjestan da zapper ne može sam izlječiti neku bolest, on samo pomaže našem imunom sistemu da se lakše bori s parazitima u našem tijelu koji potpomažu razvijanje bolesti. Stoga zapper treba smatrati samo kao pomoćno, ali NE I JEDINO oružje protiv neke bolesti te stoga ne valja očekivati spektakularne rezultate preko noći. Sam zapper neće imati nikakvog efekta, ako i dalje živimo istim stilom života u zagađenom prostoru (toksična isparavanja iz namještaja, zidnih tapeta, nafataline iz ormara), koristimo otrovne kučanske preparate (sapune, šampone, zubne paste, deterdžente), te jedemo i pijemo otrov (voda iz slavine s klorom, industrijska hrana). Dr. Hulda Clark je pobrojala glavne faktore razvoja bolesti. Ima jedna kineska poslovica: defincija ludila je očekivanje promjene iako radimo iste stvari kao i prije.

Ako se već odlučite za korištenje zappera onda preporučam Dr. Clark zapper koji je najjeftiniji i po meni dovoljno dobar. Detalje o tome kako ga samostalno napraviti, kako ga nabaviti i kako ga koristiti, možete naći ovdje. Inače Dr. Hulda ovaj zapper koristi kao pomoćno sredstvo u svom poznatom antiparazitnom programu koji se temelji na detoksifikacji jetre uz pomoć biljnih preparata.

Dr. Bob Beck je jači i bolji zapper, ali zato i skuplji. Isto je moguća samogradnja, a i kupnja gotovog uređaja. Više o njemu ovdje. Dr. Bob Beck preporuča korištenje svog zapera unutar tzv. Beckovog protokola koji se sastoji od konzumiranja ozonirane vode i koloidnog srebra.

Dr. Rife uređaj kao takav ne postoji, stoga preporučujem izbjegavanje kupovine gotovih aparata koji se reklamiraju pod imenom Dr. Rife uređaji. Zagovornici Dr. Rife-a se zauzimaju za korištenje univerzalnog funkcijskog/frekvencijskog generatora koji se inače koristi u laboratorijskim ispitivanjima. Ovo je dosta skupa opcija, ali je zato i najjača jer korisnik može sam birati frekvencije i signale. Više o Rife uređajima i frekvencijama ovdje.

Print