This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

25.04.2019 - Nova energija u prostoru

Nabavkom novih silikonskih kalupa, nove kvalitetne epoksidne smole i specijalnih boja za smolu, počeo je moj put u kreiranje nove vrste piramida. Dosad sam radio samo s metalnim kalupom i poliesterskom smolom i skoro uvijek je vrh ili neki rub piramide otpao kod odvajanja piramide od kalupa. Epoksidna smola je odlična po tom pitanju, čvrsta i postojana, a silikonski kalup je super zahvalan jer se piramida lagano može izvaditi iz njega. Jedna mana silikonskih kalupa što se tokom vremena ipak deformiraju.

Svaka piramida u svojoj vertikalnoj osi ima veću kristalnu špicu s Mobiusovom zavojnicom čiji izvodi vire iz dna piramide i omogućuju kasnije spajanje na zapper čime se kristal 'trenira' na specifiranu frekvenciju i uvečava njenu informaciju. Svaka piramida na dnu ima i SBB zavojnicu koja usmjerava energiju i kreira vortex orgonske energije prema gore, prema špici kristala. Sve piramide sam radio u tri dana, svaki dan po jedan sloj, s tim da je vrh proziran, samo od smole s laganom bojom.

Korišteni metali su aluminij i mesing.

Kada se gleda heksagonalni vrh kristalne špice kroz četverostranu piramidu, dobiva se interesantan lom svjetlosti koji na neki način stvara dojam kao da kristal ima više stranica. Svakako ovo je za mene korak naprijed u mojim orgonskim poduhvatima. Još se ne mogu nagledati piramida koje stvarno izgledaju mistično i nose neku novu energiju u prostoru.

Tags: orgoniti