This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Otvorena vrata

U više navrata sam se pomalo naljutio na sebe koliko ključeva imam na privjesku i koliko mi dugo treba da otvorim pojedina vrata, onda sam se sjetio: blažen onaj tko ima puno ključeva to znači da ima dosta vrata koja su mu uvijek 'otvorena'.