Ova e-mail adresa je zasticena od spam robota, vidljiva je samo ako je ukljucen Javascript.

Zapper

Kvalitetan i jeftin Dr. Clark zapper s tendollarzapper.comZapper je jednostavna i jeftina naprava za ubijanje parazita u ljudskom tijelu s slabom strujom niskog napona i određenom frekvencijom (zapiranje). Iako svaki patogeni organizam ima različitu frekvenciju na kojoj 'odumire' (tzv. MOR frekvencija), eksperimentima se ustanovilo i da fiksna frekvencija ubija parazite koji žive i na drugim frekvencijama. Ovaj efekt se objašnjava djelovanjem harmonika koji se stvaraju kao nuspojava pravokutnog oblika signala i nesavršenosti sklopova koji se koriste u zapperima.

Princip rada zappera je jednostavan: pacijent je određeno vrijeme u dodiru s metalnim sondama (u obliku ručnih palica ili nožnih pločica) koje su priključene na generator signala određenih frekvencija. Najčeće korišteni signal je pravokutnog oblika, malog napona i struje, te stoga vrlo rijetko može izazvati neke ozbiljnije nuspojave. Danas su uglavnom u upotrebi zapperi napravljeni po dizajnu Dr. Hulde Clark, Dr. Bob Becka i tzv. Rife uređaji.

 

Sadržaj teksta:

 1. Teorija djelovanja zappera
 2. Nuspojave zappera - elektroporacija
 3. Teorija harmonika
 4. Pravokutni signal zappera
 5. Način korištenja zappera
 6. Dr. Hulda Clark zapper
 7. Dr. Bob Beck zapper (blood purifier)
 8. Dr. Royal Rife uređaji i frekvencije
 9. Dr. Hulda Clark frekvencije
 10. Orgonski zapper
 11. Popis izvora informacija

 

 

Teorija djelovanja zappera

Teorija djelovanja zappera se zasniva na tome da svaku bolest izazivaju paraziti (virusi, bakterije, gljivice, crvi) koji su prisutni u svakom čovjeku i koji mogu samostalno pokrenuti ili sudjelovati kao jedan od okidača za razvijanje raznih bolesti. Ubijanjem ovih parazita bi se mogli rješiti većine bolesti. Zapper služi za ubijanje parazita. Zbog nepostojanja kvalitetnih istraživanja na koji način pojedini signali s određenom frekvencijom djeluju na ljudsko tijelo, danas NE postoji zvanično znanstveno objašnjenje zašto zapper blagotvorno djeluje na ljudsko zdravlje. Ovdje ću nabrojati neke teorije o djelovanju frekvencija:

 • Dr. Royal Rife tvrdi da svaki patogeni organizam ima svoju karakterističnu smrtnu frekvenciju (MOR-Mortal Oscillatory Rate) i da se djelovanjem tih frekvencija na ljudsko tijelo, ti patogeni organizmi mogu uništiti.
 • 1991 William D. Lyman i njegovi kolege su ustanovili da AIDS virus izožen slaboj struji od 50 to 100 mikroampera (mA) reducira aktivnost virusa za 90%. Istraživanje je pokazalo da je virus izgubio mogučnost produkcije enzima ključnog za razmnožavanje i više nije mogao uzrokovati grupiranje (clump) bijelih krvnih stanica
 • Jedna od tzv. 'divljih' teorija koja se temelji na analizi krvi prije i poslije zapiranja: zapiranje ne uništava parazite već pomaže imunitetu. Svaka stanica u ljudskom tijelu je električne prirode, crvena i bijele krvne stanice komuniciraju s električnim signalima i same imaju neki električni naboj. Krvne stanice bolesnog čovjeka se grupiraju i skoro su pa nepomične, a vrlo su bitne za opskrbu stanica kisikom i općenito za imunitet. Djelovanjem malih struja ove krvne stanice se jednostavno naelektriziraju i pokrenu se, što blagotvorno utječe na rast imuniteta, zato se zapiranje kadkad naziva i elektrificiranje krvi.
 • Moja divlja teorija: osim krvožilnog, nervnog, limfnog sustava, čovjek posjeduje i takozvane energetske meridijane, a oni se najviše koriste kod akupunkture, akupresure (refleksoterapije). Naime, električni signali (ovo je možda pogrešno rečeno, jer u pitanju je životna energija - chi, ali dokazano je da akupunkturne točke na ljudskom tijelu imaju povečani električni napon/potencijal) koji prolaze velikom brzinom ovim sustavom rade dvosmjerno: daju indikaciju stanja pojedinog organa, ali se i djelovanjem na pojedine točke ti isti organi mogu stimulirati na bolji rad (akupresura: djelovanje pritiskom- najčešće na stopala, akupunktura: djelovanje s iglama). Pošto se na rukama i stopalima nalaze završeci svih 'niti' ove 'energetske sabirnice', moja divlja pretpostavka (eng. wild guess) je da zapiranje na neki način stimulira sve naše organe s blagim električnim signalima pomoću ovih energetskih meridijana.Nuspojave zappera - elektroporacija

Zapperi zbog male izlazne snage struje i napona rijetko mogu izazvati neke ozbiljnije nuspojave, ali dosta je korisnika Bob Beckovih zappera imalo priliku se suočiti s nuspojavom elektroporacije stanice koja uzrokuje tzv. 'otvaranje' stanica u organizmu na način da stanice lakše 'upijaju' sve elemente iz krvnog toka, tako se na primjer djelovanje nekih droga može pojačati 20-40 puta (ako uzmete jedan aspirin, kao da ste uzeli 40). Stoga treba izbjegavati uzimanje lijekova, alkohola i ostalih kemikalija dok se radi tretman s ovakvom vrstom uređaja. Aspirin, vitamini, kapula, luk, tablete za ublažavanje bolova, cigarete, alkohol se ne smiju uzimati dok se koristi Beckov zapper. Detalji o elektroporaciji na CancerTutor.comTeorija harmonika

Harmonici signala su komponente tog signala koje imaju frekvenciju uvećanu za cijeli broj od originalnog signala i dvostruko manju amplitudu od prethodnog harmonika. Naprimjer:
ako pravokutni signal ima amplitudu od U=10V i f=30Khz, prvi harmonik imati će U=5V, f=60Khz, drugi U=2.5V,f=120Khz, tj. frekvencije harmonika od osnovne f će biti 2f, 3f, 4f, 5f i tako dalje.

Parni harmonici su oni s parnim koeficijentom: 2f, 4f, 6f...
Neparni harmonici su oni s neparnim koeficijentom 3f, 5f, 7f,...

Harmonici Harmonici se javljaju kao neželjena pojava zbog nesavršenosti generatora signala koji u sebi ima nelinearne karakteristke (induktivitet i kapacitivnost zavojnica, vodiča, spojeva, poluvodičkih spojeva, i tako dalje), te su stoga u elektronici vrlo nepoželjna pojava jer mogu izazvati generiranje nepoželjnih struja koje mogu uzrokovati zagrijavanje komponenti i ostale neželjenje pojave (primjer je transformator). Detaljnije o harmonicima u elektronici.

Pravokutni signal i općenito simetrični signali generiraju samo neparne harmonike, dok nesimetrični signali kao što je recimo pravokutni signal s 10% duty-cycle će generirati uglavnom parne harmonike. Ako je pravokutni signal nesavšren, tj. ima deformirani oblik s šiljcima, ti šiljci mogu generirati i dodatne komponente signala veće frekvencije (ne nužno pravokutnog oblika), jer po Fourierovoj analizi svaki periodični signal se može dobiti/rastaviti kao suma sinusnih signala određenih frekvencija.

Više o harmonicima na:
WikiPedia.org
Electroherbalism.comPravokutni signal zappera

Pravokutni signal zappera je nesavršen i ima tzv. šiljke koji su posljedica nelinearnosti komponenti (induktivnosti i kapacitivnosti) koje se koriste u ovom sklopu, ali i korištenje dosta kvalitetnijih komponenti neće nikada u potpunosti eliminirati ove deformacije generiranog signala. Ovi šiljci predstavljaju izvor dodatnih harmonika što po nekim teorijama i povećava efikasnost ovakvog uređaja, stoga je nesavršenost signala u ovom slučaju dobrodošla što znači da treba izbjegavati neke zappere koje nude ispravljanje i dodatno filtriranje signala jer ovi harmonici daju zapperu onaj X faktor. Na slici je pokazan signal Dr. Hulda Clark zappera koji ima pozitivni offset (pomak od nule).

 

Signal zappera


Ako teoretsko znanje o harmonicima primjenimo na signal koji generira zapper, možemo zaključiti da zapper:

 • osim osnovne frekvencije generira i signale veće frekvencije - neparne harmonike , npr: ako je osnovna frekvencija f=30Khz, onda ćemo dobiti i signale frekvencije 3f=90Khz, 5f=150Khz, 7f=210Khz, 9f=270Khz, i tako dalje
 • zbog deformiranog oblika signala (šiljaka) osim osnovne frekvencije generira dodatne signale veće frekvencije - slučajne harmonike nepoznate frekvencije, ali po Fourieru, ovi signali bi trebali imati veću frekvenciju od osnovnog signala
 • osim na svojoj osnovnoj frekvenciji zapper najjače djeluje u blizini osnovne frekvencije jer su tu harmonici najjači, a što je frekvencija harmonika veća to je i amplituda harmonika manja, primjer ako je osnovni signal U=10V, f=30Khz, onda imamo neparne harmonike 3-(3f=90Khz, U=2.5V) 5-(5f=150Khz, U=0.625V) 7-(7f=150Khz, U=0.156V)....

Još jedna važna činjenica za korištenje zappera je pad napona signala koje je posljedica opterećenja prilikom rada zappera koje uzrokuje naše tijelo koje djeluje kao potrošač/otpor koji je prikopčan na izvor napona. Kod kvalitetnijih zappera ovaj pad napona je zanemariv, ali kod nekvalitetnijih varijanti može ozbiljno smanjiti efikasnost uređaja jer viši harmonici onda neće imati dovoljno snage za djelovanje.

Iz ovoga se može zaključiti da je najbolji dizajn zappera da signal bude relativno velikog napona (amplitude) i niske frekvencije, što bi omogučilo da se pomoću relativno jakih harmonika (veliki početni napon) pokrije relativno široki spektar frekvencija počevši od najniže frekvencije tj. od osnovne frekvencije zappera. Zbog ovoga preporučam nabavu zappera koji osim 30Khz mogu generirati i niže frekvencije uz relativno visok napon, jer prilikom same uporabe uređaja izlazni napon zappera pada (zbog opterečenja u obliku našeg tijela koje 'guta' struju zappera) i ako je zapper kvalitetan ovaj pad napona je mali, stoga treba obratiti pozornost i na ovaj faktor prilikom nabave zappera.

Opasnost istosmjerne struje
Ono što je slabo poznato je činjenica da je istosmjerna struja opasnija za ljudski organizam nego izmjenična struja, jer istosmjerna struja jednostavno radi elektrolizu u našem tijelu koje je samo po sebi vrlo dobar elektrolit. Teško je govoriti o nekim graničnim vrijednostima istosmjernog napona i struje, ali sve preko 30V i par desetaka mA je dosta rizično. Stoga svi zapperi koriste periodične i oscilirajuće signale slabe struje i malog napona.Način korištenja zappera

Tri osnovna faktora koji određuju efikasnost zappera su:

 • dodirna površina sondi s kožom kroz koje signal ulazi u tijelo, što je veća površina, struja je veća, i samim tim efikasnost je veća. Vidi moja mjerenja.
 • broj dodirnih točaka kroz koje signal zappera prolazi kroz tijelo. Strujni krug koji se zatvara kroz ljudsko tijelo će uvijek težiti da se zatvori po liniji najmanjeg otpora tj. strujni tok signala zappera kroz tijelo će ići najkraćom linijom od pozitivnog do negativnog pola, stoga korištenje metalnih palica za ruke efikasno djeluje samo na gornji dio tijela, dok se korištenjem nožnih pločica strujni tok uvelike uvečava, tj, veći dio tijela je izložen signalu zappera
 • provodljivost dodirne površine je bitna jer što je ona veća to je veća struja koja može penetrirati kroz naše organe i samim tim je efikasnost signala veća. Najefikasniji način povećanja vodljivosti kože je korištenje slane vode koja je izvrstan vodić. Vidi moja mjerenja.

Zapper se može koristiti na sljedeće načine, poredano od najnefikasnijeg do najboljeg:

 • korištenjem narukvica s čičkom (wristpads) i s malim metalnim sondama koje prijanjaju uz kožu. Ovo je definitivno najgori način korištenje jer je dodirna površina vrlo bitna za bolju provodljivost signala.
 • držanjem metalnih palica u rukama. Bolji način nego prethodni jer je dodirna površina veća.
 • držanjem metalnih palica u rukama i korištenjem metalnih nožnih pločica. Vrlo dobar način jer osim što je ukupna dodirna površina veća, signal iz zappera sada protječe skoro cijelim tijelim, a ne samo gornjim dijelom
 • držanjem metalnih palica u rukama i korištenjem metalnih nožnih pločica obloženih navlaženim papirnatim ručnikom (salveta) u slanoj vodi. Ovo je najbolji način, jer osim najveće dodirne površine i signala koji prolazi cijelim tijelom, provodljivost kože je dodatno povećana s slanom vodom što osigurava veći protok struje.

Negativna i pozitivna sonda
Većina zappera ima pozitivni i negativni pol. Savjet je da se pol mijenja prilikom svakog sljedećeg zapiranja, ali ne i u samom procesu zapiranja (ako se koristi Dr. Clark metoda, onda je potrebno svih 3 x7min držati iste polove). Ako se koriste i nožne pločice onda je bitno obratiti i pozornost kako se spajaju nožne pločice s obzirom na polaritet. Najbolji način je spajanje pozitivnog pola na tri mjesta: na obje noge i jednu ruku, a negativni pol samo na jednu ruku, s tim da se prilikom svakog sljedećeg zapiranja mijenja pol na rukama:

 

Ispravan polaritet sondiIspravan polaritet sondi

Crvena žica označava pozitivan pol, obje slike pokazuju ispravnu primjenu polariteta, više o tome na www.paradevices.com.

Oksidacija bakrenih palica:
Kod korištenja bakrenih metalnih palica s navlaženim papirnim ručnicima, dogodit će se oksidacija bakra i bakrene palice će potamniti, ali po mojim mjerenjima ovo bitno ne smanjuje vodljivost, stoga ne treba obraćati pozornost na ovo. Moja preporuka je da se prilikom svake upotrebe bakrenih palica koriste svježe namočeni papirnati ručnici u slanoj vodi. Nakon upotrebe ih treba baciti, a palice očistiti i posušiti do sljedećeg ciklusa zapiranja (kod korištenja metode Dr. Clark koja se sastoji od 3 x 7min zapiranja, za svaki ciklus koristiti svježe namočene papirnate ručnike)Dr. Hulda Clark zapper

Tehničke karakteristike
Po originalnoj shemi Dr. Clark, zapper mora producirati pravokutni signal amplitude 9-10V s pozitivnim offsetom od 0.25V (signal nije izmjeničan već je iznad 0V za 0.25V),  s 50% odnosom pauza-signal (duty-cylce) i frekvencije od 30Khz. Shema i detaljne upute za samostalnu izgradnju su dane u knjizi The Cure For All Diseases. Pravokutni signal koji ovaj sklop producira NIJE izmjeničan, već je odmaknut za 0.25V od nultog napona (offset), što je po Dr. Clark vrlo bitno za rad ovog uređaja. Nažalost Dr. Clark je odabrala relativno mali napon signala jer je za napajanje predviđena samo jedna 9V baterija koja kod opterećenja daje efektivno signal  amplitude 6-7V što umanjuje efikasnost večih harmonika. Frekvencija od 30Khz je isto pomalo nesretno odabrana jer zapper daje simetričan pravokutni signal koji producira samo neparne harmonike frekvencije (3f=90Khz, 5f=150Khz, 7f=210Khz), stoga veliki frekvencijski opseg ostaje nepokriven, zbog toga, danas umjesto 30Khz verzije postoje verzije zappera koje podržavaju i više frekvencija (15Hz, 2.5Khz, 30Khz)

Dr. Clark zapper original shema

 

Način korištenja
Originalni zapper Dr. Hulda Clark je možda najslabija verzija zappera koja danas postoji, ali je svejedeno popularan jer je jednostavan za korištenje pa čak i za samogradnju te na tržištu postoje kvalitetne i jeftine verzije. Uz pravilno korištenje s metalnim ručnim palicama i nožnim pločicama s vlažnim papirnatim ručnicima (navlaženim u slanoj vodi) može biti i vrlo efikasan. Zapiranje se obavlja unutar jednog sata na način da se zapper koristi 7minuta, zatim se pauzira 20minuta: 7-zap+20-pauza+7-zap+20-pauza+7-zap =61min. Proces traje u tri ciklusa po 7 minuta jer se u prvom ciklusu ubijaju paraziti i crvi, kad oni umru oni otpuštaju svoje viruse i bakterije, koji se onda eliminiraju u drugom ciklusu, treći ciklus služi za finalno eliminiranje eventualnih ostataka parazita koji su još živi. Prije i poslije zapiranja je potrebno popiti dosta vode (2-3dcl prije i poslije), a za vrijeme zapiranja ništa ne jesti, evenutalno se može popiti još vode koja pomaže u čišćenju organizma od parazita. Ovaj proces se može obaviti više puta na dan, ali samo na početku terapije, inače preventivno je dovoljno jednom na dan ili čak jednom tjedno. Detaljnije o načinu držanja i spajanja metalnih palica i nožnih pločica.

Ograničenja
Zapper ne smiju koristiti trudnice i osobe s pacemakerom jer slabe struje mogu poremetiti rad ovih uređaja. Struja zapera ne doseže duboko u očnu jabučicu, testise, želučani ili crijevni sadržaj. Ne doseže u žučne kamence ili u vaše žive stanice gdje je latentni herpes virus ili candida. Ali zapiranje tri puta na dan (tri tretmana po 61 min), kroz tjedan dana ili više, može vas očistiti i od tih populacija parazita.

Nuspojave
Ono što je bitno kod ovog uređaja je to da nema nikakvih jačih nuspojava kao što je elektroporacija. Jedina nuspojava je moguća na početku korištenja zappera kad velike količine mrtvih/onespobljenih parazita počnu kolati krvotokom što može izazvati umor, laganu iritiiaciju ili čak simptome prehlade, obično ovo prođe za par dana. Ovo se inače naziva Herxheimera reakcija. Iako i 'dobre' crijevne bakterije bivaju uništene s zapiranjem, iskustva govore da čišćenje parazita njima upravo pogoduje, te se 'zdrava' crijevna flora obnavlja za par dana, kod intezivinijeg zapiranja (3x na dan) ipak bi trebalo malo pomoći crijevima i  konzumirati probiotike (Acidophilus)..

Nabavka gotovog uređaja
Cijena ovakvih uređaja ne bi smjela priječi 50 US dolara zajedno s bakrenim palicama za ruke. Za one koji nemaju iskustva u elektronici ili nemaju volje za samogradnju, preporučam jeftine i kvalitetne Hulda Clark zappere na Tendollarzapper.com

Moja iskustva
Već skoro 3 sedmice svakodnevno (uz male pauze) koristim zapper kupljen s  Tendollarzapper.com koji radi fiksno na 30Khz i 9v.  Koristim samo metalne palice za ruke i to jednom dnevno u 3x7min ciklusu s navlaženim salvetama (papirnatim ručnicima) u slanoj vodi koju držim u posudi. Tiijekom ovog procesa popijem najviše vode unutar jednog dana, tako da mi ovo zapiranje ujedno služi i da sebe natjeram da popijem što više vode i dođem do one famozne brojke od 2 litre popijene tekućine na dan. Nakon svakog ciklusa zapiranja od 7minuta bacam korištene vlažne salvete, a bakrene palice obrišem i stavim sušiti na kuhinjskoj krpi. Ovo mi nije puno pomoglo, jer su bakrene palice potamnile (oksidirale) nakon jedne sedmice, ali kao što ćemo vidjeti to uopće nema utjecaja na rad uređaja. Tijekom tretmana od 60minuta, najmanje dva puta idem na WC zbog količine vode koju popijem. Nakon svakog 7 minutnog zapiranja operem ruke jer imaju neugodan metalan miris, bez obzira što nemam direktnog kontakta s bakrenim palicama. Svih 60-ak minuta koristim štopericu da bih precizno odredio vremena. Prilikom samog zapiranja slušam omiljenu relaksirajuću muziku i pokušavam duboko disati. Pošto imam odličan pogled na zapad, kad je sumrak imam običaj gledati zalazak sunca što me još više relaksira tako da zapiranje defacto pretvorim u svojevrsnu meditaciju.

Rezultati nakon 20-ak zapiranja: bjeloočnice su mi postale biijelije i problemi s probavom (žel. kiselina) su mi smanjeni. Dapače, ona dva dana kada sam pauzirao s zapiranjem, odmah sam uhvatio prehladu od ukučana, a do tada sam 3-4 dana (kada sam se zapirao) to uspio izbjeći. Ukupni dojam je da zapper STVARNO POMAŽE, ali ukupni efekt NIJE SPEKTAKULARAN (nisam prmijetio da mi otpadaju madeži i slično) stoga može razočarati one koji smatraju da je zapper lijek koji će preko noći izlječiti sve bolesti. Svejedno, za relativno jeftine pare se dobije efikasan uređaj koji osim što ima blagotvoran efekt na zdravlje ujedno tjera čovjeka da odvoji 60 minuta na dan u našem ubrzanom tempu života da malo stane, meditira, popije više vode i općenito relaksira i učini nešto za svoje zdravlje.

Mjerenja
Nemam osciloskop, ali sam zato s multimeterom izmjerio struje i napone koje zapper daje prilikom rada. Bitno je napomenuti da kad se simetrični pravokutni signal s pozitivnim offsetom mjeri s običnim multimeterom tada se dobijaju srednje vrijednosti napona i struja. Uz izlazne vrijednosti napona i struja, za kontrolu sam mjerio i ukupnu ulaznu struju uređaja u praznom hodu (kada nisam držao palice) i prilikom opterečenja (kad držim palice). Pa evo rezultata:

Mjerna točka Napon (V) Struja (mA)
Prazni hod - ulaz 9.8 4.52
Prazni hod - izlaz 4.4 0
Metalne palice bez navlaženih ručnika - ulaz 9.8 5.20
Metalne palice bez navlaženih ručnika - izlaz 4.1 0.25
Metalne palice s navlaženim ručnicima - ulaz 9.8 5.80
Metalne palice s navlaženim ručnicima - izlaz 4.0 0.60

Iz ovoga se može zaključiti da upotreba vlažnih papirnatih ručnika s metalnim palicama dvostruko povećava izlaznu struju odnosno efikasnost zappera. Eksperimentirao sam i s dodirnom površinom metalnih palica i na osnovu mjerenja sam zaključio da  dodirna površina kože s metalnim palicama direktno utječe na vrijednosti izlazne struje: što je veča dodirna površina to je i veća izlazna struja zappera, što pak znači da je bolje da metalne palice za ruke budu što večeg promjera kako bi ih mogli uhvatiti s površinom cijele šake. Što je i logično jer samo određena količina struje može proći kroz jedinicu površine kože. Nakon duže upotrebe bakrene palice potamne i oksidiraju, ali za divno čudo vrijednosti struja ostaju nepromijenje, što pak znači da oksidacija bakrenih palica ne utječe puno na efikasnost zappera.

Izlazna struja vrijednosti od 0.60mA je srednja vrijednost, što znači da struja raste do 1.2mA kad ima signala, a pada do nule kad je pauza. Isto tako izmjereni napon od 4.0V označava da je efikasna vrijednost amplitude pravokutnog signala 8V što predstavlja pad napona od samo 1.8V u odnosu na izvor napona što ovaj konkretni uređaj svrstava u bolje uređaje. Može se isto uočiti kako je izlazna struja u direktnoj korelaciji s ulaznom strujom, pa se defacto može aproksimirati i reći da je ukupna struja koja prolazi kroz moje tijelo jednaka ulaznoj struji praznog hoda minus ulazna struja kod opterečenja: 5.80mA-4.52mA=1.28mA što odgovara izlaznoj struji od 2x0.60mA (ovo se množi s dva jer je ovo srednja vrijednost).

Vodljivost kože i stanje organizma
Svako zapiranje provodim uz uključeni multimeter kojim mjerim ulaznu struju i samim tim provjeravam da li je navlaženost metalnih sondi u redu tj. ispitujem provodljivost kože i na osnovu 20-ak mjerenja mogu konstantirati da vodljivost kože ovisi o ukupnom energetskom stanju organizma ili raspoloženju na način da ako se osjećam pun energije (ako sam se nedavno vratio iz šetnje) da mi je vodljivost kože veća nego inače (kad sam umoran i kad mi se spava). Kad sam dobre volje ili kad se potpuno koncentriram na disanje ulazna struja kadkad naraste do 5.94mA (veća vodljivost), a kad sam umoran pada i do 5.60mA (manja vodljivost).Dr. Bob Beck zapper (blood purifier)

Tehničke karakteristike
Dr. Bob Beck zapper daje simetričan (50% odnos signal-pauza) pravokutni signal amplitute do 27V, ali za razliku od Clark zappera nema pozitivnog offseta, već je signal izmjeničan, tj. mijenja se polaritet. Frekvencija je vrlo mala i iznosi oko 4Hz. Ovaj dizajn zappera po mojoj teoriji o pravokutnom signalu i harmonicima je superioran dizajnu Clark zappera jer na najbolji mogući način iskorištava visoki napon i nisku frekvenciju kako bi generirao snažne harmonike u relativno velikom frekvencijskom opsegu. Nedostatak ove sheme je korištenje 3 x 9V baterije što je dosta nepraktično. Na internetu postoji dosta shema na koji se način može podići napon, a za konkretnu samogradnju preporučam da se prvo istraži rad koji je objavljen na CureZone.com

Dr. Beck zapper schema

 

Način korištenja
Korištenje Beckovog ZapperaBeckov zapper se koristi dva sata na dan tijekom 4 sedmice. Za razliku od Clark zappera, koriste se male sonde koje prijanjaju na kožu, a postavljaju se na zapešću lijeve ruke s vrlo malim razmakom u blizini arterijskih žila. Cilj je doći s sondama što bliže krvnim žilama, a na ovom mjestu, koža je najtanja i žile su vrlo izložene. Isto se koristi metoda navlaživanja sondi kako bi se povećala struja. Dva sata je dosta dug period, zato večina Beckovih zappera dolazi u maloj kutijici koja na sebi ima sonde (male okrugle metalne diskove) koji direktno prijanjaju na kožu, a sam se uređaj zaveže za ruku s vrpcom, tako da pacijent ne mora stajati ili sjediti, već je slobodan da se kreće. Dva sata je potrebno radi toga da se elektrificira cijela krv, naime u tom periodu kroz tu jednu točku cijela krv u ljudskom tijelu procikulira i po nekoliko puta. Isto se prepruča ispijanje  velikih količina vode. Detaljnije o upotrebi na CancerTutor.com.

Ograničenja
Zapper ne smiju koristiti trudnice i osobe s pacemakerom jer slabe struje mogu poremetiti rad ovih uređaja. Za razliku od Clark zappera, struja Beckovog zapera je isključivo namijenjena elektrificiranju krvi, stoga dosta virusa i bakterija koji se skrivaju van krvožilnog sustava nije izloženo utjecaju zappera. Da bi ovome doskočio, Dr. Beck je izumio tzv. magnetski pulser koji na sličan način kao zapper stvara slabe struje, ali ovaj put duboko u tkivu na način da generira jako i kratkotrajno magnetsko polje koje putem indukcije izaziva stvaranje struja u ljudskom organizmu. Detaljnije o magnetskom pulseru na CancerTutor.com

Nuspojave
Elektroporacija stanica je moguća kod upotrebe ovog zappera. Više o elektroporaciji.

Nabavka gotovog uređaja
Silver Pulser je jedan od kvalitetnijih uređaja baziranih na Beckovom dizajnu, ali malo preskup. Inače, dosta cijenim mišljenje kolege s CancerTutor.com, pa ako on u svojoj analizi kaže da je ovaj zappera dobar, onda mu vjerujem. Detaljna analiza Silver Pulsera


 

Dr. Royal Rife uređaji i frekvencije

Funkcijski/frekvencijski generatorRife uređaj kao takav ne postoji, ali danas se smatra da je to svaki uređaj koji kombinira univerzalni frekvencijski/funkcijski generator (na slici) zajedno s metalnim sondama, korisnik sam odlučuje koje frekvencije koristi. Najpoznatiji je model GB-4000 koji se uspješno koristi i u liječenju raka. Detaljnije o upotrebi ovog uređaja na CancerTutor.com. Rad Dr. Royal Rife je tijekom vremena izgubljen ili uništen, stoga se danas vrlo malo zna o svim frekvencijama koje je Dr. Rife pronašao.  Najdetaljniji opis tzv Rife frekvencija se može naći na www.electroherbalism.com Najpoznatija je ona na 780Hz. Dr. Rife je koristio sinusni izmjenični signal.

Dosta ljudi je eksperimentiralo s svim mogućim frekvencijama i univerzalnim funkcijskim generatorom, pa su došli na ideju da sastave listu svih frekvencija i parazita na koje te frekvencije djeluju. Ta lista se zove Consolidated Annotated Frequency List.Dr. Hulda Clark frekvencije

Za one opremljene s univerzalnim funkcijskim/frekvencijskim generatorom, u donjim slikama može pronaći sve frekvencije pojedinih parazita koje je Dr. Clark sakupila, pa sretno s zapiranjem.

 

Orgonski zapper

Nakon skoro dvije godine bavljenja zapperima te u novije vrijeme orgonskom energijom, odlučio sam konstruirati svoj orgonski zapper koji u sinergiji s orgonskom energijom još više osnažuje blagotvorni efekt zappera na ljudsko zdravlje. Više o orgonskom zapperu.

 

Popis izvora informacija

Print