Bob Beck

Dr. sc. Robert C. (Bob) Beck

.

Dr. sc. Robert Beck (1925 – 2002) je fizičar i izumitelj koji je nastavio rad Dr. Royal Rifea na području električne biomedicine i izumio ove uređaje :

  • Zapper (blood-purifier), emitira slabe struje i vrlo niske frekvencije, a koristi se kako sam autor kaže za pročišćavanje krvi
  • Magnetski pulser koristi jako i kratkotrajno magnetsko polje koje inducira struje u dijelovima ljudskog tijela do kojih zapper ne može prodrijeti, isto služi kao zapper za pročišćavanje krvi
  • BioTuner (brain tuner) je uređaj koji stimulira rad mozga, a korisiti se za smanjivanje stresa, povećanja koncentracije i mogućnosti memoriranja

Na osnovu svojih iskustva je osmislio i svoj protokol, poznat kao Beckov Protokol za liječenje koji se sastoji od četiri postupka:

Iako je svojim radom za poznate kompanije i izumom bljeskalice za foto-aparate stekao dovoljno novaca da mirno živi do kraja života, njegov istraživački duh, a i osobno teško zdrastveno stanje ga je navelo da se upusti u tretmane liječenja elektro terapijom. Po nekim izvorima, Beckov zapper je možda trenutno najbolji dizajn zappera, ali zbog nedostatka kvalitetnog znanstvenog istraživanja ovo ostaje u sferi špekulacije. Međutim, bitno je istaknuti da je Dr. Bob Beck dao javnosti besplatni uvid u shemu i dizajn zappera te da je na osnovu toga Kanadska kompanija SOTA Instruments napravila zapper koji je bio tako uspješan da ga je Health Canada (kanadski pandan američkom Food and Drug Agency) na pritisak farmaceutske industrije zabranio. Dr. Bob Beck je bio proganjan od strane FDA, nekoliko puta su mu napravili pretres stambenog prostora, ali nikad nisu uspili skupiti dovoljno dokaza za optužnicu jer Dr. Bob Beck nije ništa prodavao niti dijelio medicinske savjete samo je objavio svoje mišljenje i svoje iskustvo kako je izgubio višak kilograma i povratio svoje zdravlje. Poznata Bob Beckova izjava:

Bog nam je ostavio stražnja vrata k zdravlju, a to je elektricitet. Mnogo sam napravio kako bi ovo razotkrio i vratio nazad javnosti.

Da bi bolje upoznali staru legendu Boba, pogledajte ovaj GoogleVideo.


Dr. Bob Beck
Bitne stvari
Dr. Bob Beck nastavlja rad Dr. Royal Rifea i pravi možda najbolji zapper koji postoji danas.
Osim zappera zagovora koištenje 4 metode za potpuno ozdravljenje:
- zappiranje
- magnetsko pulsiranje
- konzumacija koloidnog srebra
- konzumacija ozonirane vode

Negativne stvari
Jeftini i gotovi Beckov zapper je teško dobavljiv. Beckov zapper može izazvati elektroporaciju stanica stoga treba biti pažljiv prilikom upotrebe.

Bob Beck zapper (Blood Purifier/Blood Electrifier)

Doktori William Lyman i Steven Kaali 1991 su prezentirali svoje istraživanje u kojem su koristili slabu struju za pasiviziranje AIDS virusa. Virus izložen električnoj struji je izgubio mogučnost razmnožavanja i samim tim postao neaktivan. 1993 su objavili patent (US Patent Patent #5,188,738) u kojem su predlagali svojevrsnu dijalizu krvi kojim bi se krv izvlačila iz tijela pacijenta, podvrgla slaboj električnoj struji i zatim vratila nazad u tijelo. Saznavši za ovo otkriće Dr. Bob Beck je dizajnirao svoj blood purifier ili zapper koji je neinvazivan i dovoljno malen da se može nositi na ruci, a čije su sonde u direktnom kontaktu preko kože s glavnim arterijama na zapešću ruke, te na taj način djeluju na krv uništavajući sve prisutne mikrobe i parazite koje se eventualno nalaze u krvi.

Uređaj se pogoni s tri 9V baterije, a emitira pravokutni signal frekvencije od oko 4Hz (polovina tzv. zemaljske frekvencije ili Schumannove frekvencije od 7.83Hz) bez pozitivnog offseta kao Dr. Hulda Clark zapper. Dr. Bob Beck preporuča 30 dnevni tretman koji uključuje dvosatno zapiranje (blood electrification).

Nisam isprobao ovaj dizajn i stoga ne mogu komentirati efikasnost ovog uređaja, ali gledajući specifikacije mislim da je Dr. Bob Beck mudro postupio koristivši nisku frekvenciju i relativno visoki napon do 27V jer takav pravokutni signal može generirati dostaBeckov zapper u kučnoj radinosti harmonika koji su efikasni protiv parazita i na višim frekvencijama. Jedina moja zamjerka je korištenje tzv wristraps ili narukvica koje imaju relativno male sonde (obično okrugle) koje prijanjaju uz kožu i kroz koje može proći relativno mala struja, ali s obzirom da je Beckov zapper ionako usmjeren na elektrificiranje krvi, a ne cijelog tijela kao recimo Dr. Hulda Clark zapper onda je ovo u redu. Nisam uspio naći gotove i relativno jeftine Beckove uređaje, stoga za one koji sami žele napraviti Bob Beck-ov zapper mogu

Vrlo je važno napomenti da Dr. Beck zapper za razliku od Dr. Clark zapper može kao nuspojavu izazvati elektroporaciju stanica i stoga treba biti pažljiv prilikom upotrebe istoga.

Više o Dr. Bob Beck zapperuMagnetski pulser

Kao i Dr. Hulda Clark, Dr. Bob Beck je bio svjestan da struja iz zappera nemože doprijeti do virusa i bakterija koji se skrivaju duboko u ljudskom tijelu, stoga je izumio magnetski pulser koji je u principu kombinacija zavojnica i impulsnog izvora struje. Impuls struje određene jakosti i inteziteta pušten kroz zavojnicu stvara iznimno jako magnetsko polje od par tisuća Gaussa, ako je ova zavojnica blizu ljudskog tijela (nije nuzan kontakt) onda se u ljudskom tijelu induciraju slabe struje duboko u tkivu koje imaju isti efekt kao i zapper tj. ubijaju parazite.  Nigdje nisam uspio pronaći egzaktnu shemu ovog uređaja, već samo neke interpretacije, a možda je najbolja shema od Chris Gupte. Normalno tu je uvijek opcija kupnje gotovog Magnetic PulseraIonsko koloidno srebro

Iako se mnoge kontroverze vuču oko upotrebe srebra za ljudsku konzumaciju i uništavanje bakterija činjenica je da su se prije izuma antibiotika srebro i spojevi na bazi srebra koristili za dezinfekciju stotinama i više godina. Srebro je vrlo jaki antiseptik. Koloidno ionsko srebro se pravi na način da se dvije pločice ili žice (anoda i katoda) od čistog srebra urone u destiliranu vodu i nakon djelovanja napona od 20-30V u trajanju od 1-2sata male sub-mikronske čestice srebra se oslobađaju. Takva otopina se onda može piti ili direktno nanositi na rane. Bolest zvana Argyria je moguća kod oralnog konzumiranja velikih količina srebra, a manifestira se trajnom promjenom pigmenta kože (plava ili siva). Ova nuspojava je moguća samo onda kad se koristi ili nečista destilirana voda ili obična voda ili nečisto srebro.

Za kvalitetno koloidno ionsko srebro su najbitnija dva sastojka:

Više od ionskom koloidnom srebruOzonator vode

Uređaj koji obogaćuje običnu vodu s O3 molekulama ili molekulama ozona koje blagotvorno djeluju na čovječi organizam na način da unose velike količine kisika u krvotok. Naime, paraziti kao anareobna bića 'ne vole' prisutnost kisika, stoga velike količine kisika automatski znače smrt za ove male životinjice. Više o ozonotaru na SharingHealth.com.Popis izvora informacija

Print